fbpx

โครงการสรรหากุลสตรีไทย


หนังสือพิมพ์แนวหน้า — พุธที่ 12 พฤษภาคม 2553
เมื่อวันที่28เมษายน 2553 ชมรมกุลสตรีไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และบริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด แถลงข่าวเปิด “โครงการสรรหากุลสตรีไทย 2553” ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการปลูกจิตสำนึกของความเป็น กุลสตรีในหมู่หญิงไทยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการประพฤติตัวเป็นกุลสตรีสำหรับ ผู้หญิงไทยรุ่นใหม่ และส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยได้จัดงานประกวดสรรหากุลสตรีไทย ขึ้นที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในงานนี้มีกุลสตรีไทยเข้าประกวดกว่า 40 คน และชุดของผู้เข้าประกวด และพิธีกรในงานนี้ได้รับความร่วมมือจาก Niranrat Wedding แผนกผลิตและจำหน่ายชุดวิวาห์และชุดไทยของโรงเรียนนิรันดร์รัตน์เป็นอย่้างดี

Other Language »