โครงการสรรหากุลสตรีไทย


หนังสือพิมพ์แนวหน้า — พุธที่ 12 พฤษภาคม 2553
เมื่อวันที่28เมษายน 2553 ชมรมกุลสตรีไทย ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม, สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และบริษัท ไปรษณีย์ไทยจำกัด แถลงข่าวเปิด “โครงการสรรหากุลสตรีไทย 2553″ ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการปลูกจิตสำนึกของความเป็น กุลสตรีในหมู่หญิงไทยโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ในการประพฤติตัวเป็นกุลสตรีสำหรับ ผู้หญิงไทยรุ่นใหม่ และส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของไทย โดยได้จัดงานประกวดสรรหากุลสตรีไทย ขึ้นที่ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ในงานนี้มีกุลสตรีไทยเข้าประกวดกว่า 40 คน และชุดของผู้เข้าประกวด และพิธีกรในงานนี้ได้รับความร่วมมือจาก Niranrat Wedding แผนกผลิตและจำหน่ายชุดวิวาห์และชุดไทยของโรงเรียนนิรันดร์รัตน์เป็นอย่้างดี

Comments are closed.

 • สาขาพระโขนง 02-331-0883
 • สาขาวงเวียนใหญ่ 02-437-1885
 • สาขาสะพานควาย 02-279-5837
 • สาขารังสิต 02-567-0828
 • สาขาอ้อมน้อย 02-420-4364
 • สั่งตัดเสื้อ 089-896-6256
 • สาขาเชียงใหม่ 05-332-7047
 • สาขาระยอง 03-861-5548
 • สาขานนทบุรี 085-317-7676
 • สาขาขอนแก่น 043-220014
 • สาขาหาดใหญ่ 07-424-3740
 • สาขาสุราษฎ์ธานี 07-727-3026
 • สาขาภูเก็ต 07-624-6124
 • สาขาพัทยา 03-841-3223
 • สาขานครราชสีมา 04-425-1411
 • สาขาอุดรธานี 04-224-0502
 • สาขาอุบลราชธานี 04-526-1965
 • สาขาเชียงราย 094-404-5519
 • สาขาสุพรรณบุรี 03-550-1271
 • สาขามหาชัย 034-873672
 • สาขาศรีราชา 038-760080
 • สาขาประเทศลาว 030-536-8081