fbpx

คอร์สเรียนตัดเสื้อพื้นฐาน

คอร์สเรียนตัดเสื้อระดับพื้นฐาน สำหรับผู้ที่อยากมีความสามารถในการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นสำหรับตัดเย็บใช้ในชีวิตประจำวันและรับงานตัดเย็บเล็กน้อย

Niranrat

16 November, 2010
1 2
Other Language »