fbpx

รวมหลักสูตรพิเศษ

สำหรับ ผู้เรียนเริ่มต้น จนถึง ชั้นสูง  และ ตลอดชีพ ครบวงจร

วิชาที่สอน

 • ตลอดชีพ                                              10,000       บาท             
 • หลักสูตรช่างผมมืออาชีพ                   25,000     บาท
 • เรียนผมชาย                                          18,000     บาท
 •  ซอยชั้นสูง                                             8,000      บาท
 •  ครอสเคมี, ทำสีผม                               8,000      บาท
 • แต่งหน้า                         7,000     บาท
 • แต่งหน้า แฟนซี                                     8,000      บาท
 • เพ้นท์หน้า                                               8,000      บาท
 • เล็บอะคลิลิค                                         12,000      บาท                                
 • ต่อผม                                                     8,000      บาท
 • ต่อขนตา                                                 5,000      บาท
 • นวดสปา / สมุนไพร                                8,000      บาท
 • สักคิ้ว                                                       20,000     บาท
 • แต่งหน้ากึ่งถาวร , ลีฟหน้า,ปาก            25,000     บาท
 • งานรับใบประกาศ                               8,500     บาท

       พร้อมอุปกรณ์กว่า   100  รายการ      รวม  178,000  บาท   

 พิเศษ >>เหลือ100,000<<

พร้อมใบประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ

ระยะเวลา
ตลอดขีพ

Other Language »