fbpx

เชิญ ศิษย์นิรันดร์รัตน์ทุกรุ่น ชมการสาธิต-การแต่งหน้าแนวแข่งโดย อ.วิภาวี -สาธิตม้วนฟาร่าห์ โดย อ.ปู (ณัฐวัชต์)และเล็บอะคลีลิคโดย อ.เปรม ในวันที่ 26 /7/62 นี้ ที่คลับเฮ้าส์ (ห้องอาหารแล้วแต่คิด) พร้อมชมการสาธิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบใหม่ๆ!! อย่าพลาดนะคะ

เชิญ ศิษย์นิรันดร์รัตน์ทุกรุ่น ชมการสาธิต-การแต่งหน้าแนวแข่งโดย อ.วิภาวี -สาธิตม้วนฟาร่าห์ โดย อ.ปู (ณัฐวัชต์)และเล็บอะคลีลิคโดย อ.เปรม ในวันที่ 26 /7/62 นี้ ที่คลับเฮ้าส์ (ห้องอาหารแล้วแต่คิด) พร้อมชมการสาธิตเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบใหม่ๆ!! อย่าพลาดนะคะ

system

2 July, 2020
Other Language »