fbpx

คอร์สเรียนแฟชั่นชั้นสูง

หลักสูตรเข้มข้นFashion Merchandise หลักสูตรขั้นสูงสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดรูปออกแบบเครื่องแต่งกาย เพื่อการสร้างงานอย่างมืออาชีพโดยอาศัยการสร้างกระดานรวมความคิด(Concept) ด้วยคอมพิวเตอร์และการคำนวณเพื่อควบคุมการผลิต และจำหน่ายสินค้าเช่นเดียวกับแบรนด์เสื้อผ้าในปัจจุบัน

Niranrat

17 November, 2019

คอร์สสอนวัดสัดส่วน

หลักสูตรสอนวิธีการวัดตัวที่ถูกวิธี สำหรับเจ้าของร้านเสื้อที่ต้องการรับงานด้วยตัวเองโดยไม่ต้องไม่ความสามารถด้านการตัดเย็บ

Niranrat

20 October, 2012
1 2 3 5
Other Language »